Bakgrund

Tarotkort är beskrivna på sjuttonhundratalet som bilder innehållande världens magi och visdom och ansågs härstamma från uråldrig egyptisk tid. Alldeles säkert är dock att de förekom på medeltiden i Europa främst i Italien, Frankrike och Tyskand, där de fortfarande fungerar som spelkort. Också här i Sverige användes de (och används kanske ännu idag) att spela med. De har överallt samma struktur och idéutformning med 4 "familjer" där det ingår 4 klädda kort: King, Queen, Knight och Valet och dessutom 22 stycken "trumfkort" med sina speciella karaktärer, kallad Arcana Major, totalt 78 kort i hela leken. Att spå framtiden i kort är en urgammal sed och de magiska namnen på trumfkorten inspirerar till spådomskonst. Bengt Böckman brukade säga att ritualer och gamla mönster ofta bär en dold kunskap för förståelsen av nutid och framtid. Många andra konstnärer, bl.a. Salvador Dalí har fascinerats av korten och utformat sina egna tarotlekar. Bengt Böckman påbörjade sin variant början av 2000-talet. 2004 gjorde han tillsammans med professor Hans Pålsson ett musikaliskt projekt då han gjorde 6 grafiska blad som representerade ett partitur i 3 satser som han bad Hans Pålsson tolka på piano. I dessa blad befolkas byggnaderna av figurer från traditionella tarotkort. Resultatet, inkl cd-skiva, "Utsikter och Insikter" finns att köpa. Tarotfigurer började också dyka upp i flera av Böckmans målningar från den här tiden. 2008 signerade han den första målningen i en serie som skulle bli de 22 trumfkorten i hans egen tarotlek. Hans tanke var att en gång göra en utställning med alla målningarna. I december 2013 var den sista färdig. 10 februari 2014 dog han plötsligt genom en olyckshändelse. Många av tarotmålningarna hade blivit uppköpta innan serien var färdig. Nu är de återfunna och för första gången kunde den kompletta samlingen visas på Staffanstorps Konsthall 2015. Kortleken är också komplett. Tyvärr hann Bengt Böckman inte fullborda de klädda korten i leken, som var tänkta att utformas som grafiska blad liksom de fyra essen, där kopparplåtarna var färdiga, men aldrig hann tryckas. De trycktes senare av konstnären Per Svensson, som ofta arbetat sida vid sida med Bengt och var hans mycket gode vän. De klädda korten fanns som blyertsskisser och Bengts son Pontus har överfört dem till kortleken. Han har också kompletterat de låga spelkorten och låtit trycka kortlekar och vykort.


Bengt Böckmans beskrivning:
Temautställning och produktion av tarot lek
Projektbeskrivning

Bakgrund
Tarotkort är beskrivna på sjuttonhundratalet som varande bilder som innehöll världens magi och visdom och härstammande från uråldrig egyptisk tid. Alldeles säkert är dock att de förkom på medeltid i Europa främst i Italien, Frankrike och Tyskand. De har överallt samma struktur och idéutformning med 22 stycken "trumfkort" med sina speciella karaktärer. Samma mönster men olika utformning i nationella och individuella traditioner. Ritualer och gamla mönster bär ofta en dold kunskap för att förstå nutid och framtid. Surrealisterna i Frankrike intresserade sig för korten och deras utformning av gamla rituella och kulturella mönster. Salvador Dalí t.ex. utformade en egen variant. Personligen har de fascinerat mig sen jag om i kontakt med dem på 60-talet i Italien. Figurer från gamla kort och egna varianter har vid olika tidpunkter dykt upp i mina bilder. Så är t. ex. alla figurerna som befolkar byggnaderna i ett musikaliskt-grafiskt projekt som jag gjort tillsamman med pianisten och professorn Hans Pålsson 2004 tagna från traditionella tarotkort. Sedan 2007 har jag vid olika tillfällen gjort målningar som i naturlig personstorlek varit varianter av "trumfkaraktärerna" . Idén har förts fram att jag skulle genomföra ett projekt med utställning av 22 stora målningar av alla karaktärerna och på så sätt skapa en ny tarotleksvariant. Målningarna i samma format och proportion som kort samtidigt som man producerar en traditionell tarotlek med alla sjuttiåtta korten. Mina figurer är utformade som collageaktiga blandningar av gamla kortfigurer och olika kulturella och personliga erfarenheter och minnen med tanken att känna och minnas gamla tider och traditioner är en förutsättning för en framtid. De övriga korten kunde möjligtvis utformas som svartvita etsningar.